Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 16 Януари 2021
 
05 Януари 2021 13:16 1.010 0.000 (0.00%)

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST / STREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства, чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или продажбата им.
Борсов код: 6ST / STREITПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100062063Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175085923Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1797, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12
Телефони02/ 8100092
Факс
E-mailgeorgievge@elana.net
Сайт на компаниятаwww.status-imoti.com
 
Общ брой акции 8 962 885
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Георги Валентинов Малинов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Георги Валентинов Малинов
Стоян Атанасов Недев
Златена Михайлова Златева
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании