Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
11 Ноември 2020 13:18 1.310 0.010 (0.76%)

Сток плюс АД (STKP / SW3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви дейсвтия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти.
Борсов код: STKP / SW3Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100079075Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 175356940Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, бул. "Цариградско шосе" 9, ет.4
Телефони886 818 371
Факс
E-mailhristov.bobi@abv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 4 809 450
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Борислав Христов, Изпълнителен директор
Владислав Панев, Председател на Съвета на директорите
Севдалин Русанов, Заместник председател на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Севдалин Русанов
Владислав Панев
Борислав Христов
Директор за връзки с инвеститорите Явор Панев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Владислав Панев 33.40%
Красимир Панев 16.70%
Севдалин Русанов 16.70%
Соня Начева 11.13%
Илиян Илиев 11.13%
Борислав Христов 10.94%
 

Участия в други компании

Иново Статус АД Македония 5.00%