Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
08 Май 2024 16:15 13.400 0.000 (0.00%)

Премиер Фонд АДСИЦ (PREM / 4PR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: PREM / 4PRПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100009064Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148006882Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Варна, ул. "Цар Асен" №5, ет.2
Телефони052/601282
Факс
E-mailoffice@4pr.eu
Сайт на компаниятаwww.4pr.eu
 
Общ брой акции 1 799 999
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Антония Видинлиева
Членове на управителен орган Антония Видинлиева
Десислава Иванова
Деница Кукушева
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2006 0.01 0.01 29.06.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Борислав Найденов 37.66%
Експрес Гаранцион ООД 7.62%
Унишип ЕООД 7.31%
Силвия Николова 7.08%
УПФ Съгласие АД 6.29%
Милчо Близнаков 5.66%
 

Участия в други компании

ФОНД МЕНИДЖЪР АД 20.00%