Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Март 2024
 
09 Май 2013 17:00 2.525 0.025 (1.00%)

Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /в ликвидация/ (4EC / ELARG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: 4EC / ELARGПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100019055Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 131404159Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1164, бул. Никола Вапцаров 16
Телефони+359 2 868 1 868
Факс+359 2 868 7 868
E-mailoffice@elarg.bg
Сайт на компаниятаhttp://www.elarg.bg
 
Общ брой акции 59 715 885
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Андрей Круглихин, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Андрей Круглихин
Георги Георгиев
Цанко Цанков
Директор за връзки с инвеститорите Мария Йотова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2011 0.072121608 0.068515527 01.03.2011
 

Разпределение на акционерен капитал

Агроменидж АД 49.50%
Био Фарминг ООД 18.58%
Unicredit Bank Austria AG 5.49%
Ромфарм Компани ООД 5.02%
 

Участия в други компании

Агроменидж АД 0.00%