Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Декември 2021
 
23 Октомври 2006 12:00 2.550 0.000 (0.00%)

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ (CHG / 6B4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти / секюритизация на недвижими имоти / посредством покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти , извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и /или продажбата им.
Борсов код: CHG / 6B4Пазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100028064Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175060449Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Пловдив 4000,бул. "Христо Ботев" №49, ет2
Телефони
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 20 930 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 4
Ръководство Веселин Стойчев Чипев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ния Дамянова- член на Съвета на директорите
Женя Атанасова- Заместник председател на Съвета на директорите
Веселин Чипев- Председател на СД и Изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите Теодора Дучева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2009 0.0191 0.018145 07.06.2010
2008 0.0335 0.0318 02.11.2009
2007 0.37 0.35 11.07.2008
2006 25.13 23.37 11.07.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Роялс Табако ЕООД 50.00%
Джером Инкорпорейтед 47.77%
 

Участия в други компании