Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
16 Април 2024 10:45 15.200 0.200 (1.33%)

Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB / 4OX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: SFB / 4OXПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100084075Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175346309Принадлежност към индекс: BGBX 40, BG REIT, BG TR30
 
Адрес за кореспонденция София, жк. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс, ул. "Лъчезар Станчев" №5, бл. А, ет. 20
Телефони02/8134229
Факс02/8134332
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 3 899 940
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Емил Георгиев Костов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Радосвет Крумов Радев- Председател на СД
Емил Георгиев Костов- Изпълнител директор
Иван Христов Кралев- Зам. Председател на СД
Директор за връзки с инвеститорите Иванка Панова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2012 0.0172 0.01634 21.06.2013
2011 0.23268 0.221046 -
2010 0.009 0.00855 28.06.2011
2009 0.0016 0.00152 10.06.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

Софарма АД 42.64%
Венцислав Симеонов Стоев 19.62%
Огнян Иванов Донев 17.48%
Донев Инвестмънтс Холдинг АД 9.88%
Телекомплект инвест АД 9.88%
 

Участия в други компании