Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Януари 2021
 
(%)

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ (ZAG-FIN / ZAG-FIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZAG-FIN06 Юни 2019 19:04

Финансови отчети
към дата: 31.03.2019 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. - към 31.03.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. - към 31.03.2019 г.