Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
15 Март 2024 15:05 1.970 0.130 (7.07%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW08 Март 2024 01:10

Общо събрание на акционерите

Вписване на Допълнителни точки от дневния ред на извъннредно ОСА на Алфа България АД и актуализирани материали

обявяване на Искане относно предложение за включване на допълнителни точки от дневния ред на насроченоТО за 15.03.2024г Извънредно общо събрание на акционерите на Алфа България АД, постъпило от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ” ООД в качеството си на акционер на Алфа България АД и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под рег. № 20240307121410; Към искането са приложени актуализирани материали за свиканото извънредно общо събрание на акционерите