Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
15 Март 2024 15:05 1.970 0.130 (7.07%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
Борсов код: ALFB / VZWПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100038097Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 200845765Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински №:12
Телефони359 (02) 986 55 66
Факс359 (02) 986 55 66
E-mailoffice@alpha-bulgaria.com
Сайт на компаниятаwww.alpha-bulgaria.com
 
Общ брой акции 18 320 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Валери Петров Китев
Антон Ерокхине
Членове на управителен орган Уилиам Фитцпатрик Костофф
Антон Ерокхине
Валери Петров Китев
Директор за връзки с инвеститорите Емилия Нанова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Юшри Башир 100.00%
ИП Бета Корп АД 0.00%
 

Участия в други компании

Истейт България ЕООД 100.00%