Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Януари 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
01.11.2021 19:48 Финансови отчети
Финансови отчети за трето тримесечие на 2021 г. /01.07.2021 г. - 30.09.2021 г./ на "Алфа България" АД
20.08.2021 18:28 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие
04.08.2021 17:25 Промени в управителните органи
РЕДАКЦИЯ/КОРЕКЦИЯ на заглавие на Публикувана информация от 02.08.2021г.-> Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
04.08.2021 15:35 Промени в управителните органи
Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
02.08.2021 17:05 Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях
Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
31.07.2021 00:29 Финансови отчети
Финансови отчети за първо шест-месечие на 2021 г. /01.01.2021 г. - 30.06.2021 г./ на "Алфа България" АД
28.07.2021 03:36 Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали от Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2020 г.
25.06.2021 19:14 Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 26.07.2021 г.
06.05.2021 01:11 Финансови отчети
Финансови отчети за 1во тримесечие на 2021 г. /01.01.2021 г. - 31.03.2021 г./ на "Алфа България" АД
31.03.2021 21:23 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2020 г.