Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
04.07.2022 23:59 Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 30.06.2022 г.
01.06.2022 14:52 Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 29.06.2022 г.
03.05.2022 23:26 Финансови отчети
Финансови отчети за 1во тримесечие на 2022 г. /01.01.2022 г. - 31.03.2022 г./ на "Алфа България" АД
01.04.2022 01:10 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2021 г.
08.03.2022 17:01 Други
Съобщение по чл.89т относно публично предлагане на емисия варанти Алфа България АД
31.01.2022 20:48 Финансови отчети
Финансови отчети за четвърто тримесечие на 2021 г. /01.10.2021 г. - 31.12.2021 г./ на "Алфа България" АД
01.11.2021 19:48 Финансови отчети
Финансови отчети за трето тримесечие на 2021 г. /01.07.2021 г. - 30.09.2021 г./ на "Алфа България" АД
20.08.2021 18:28 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие
04.08.2021 17:25 Промени в управителните органи
РЕДАКЦИЯ/КОРЕКЦИЯ на заглавие на Публикувана информация от 02.08.2021г.-> Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
04.08.2021 15:35 Промени в управителните органи
Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.