Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
09 Август 2023 13:13 1.840 0.720 (64.29%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
06.12.2023 23:23 Други
Алфа България АД представя Уведомление за постъпило Искане за свикване на Общо събрание на притежателите на Варанти, Протокол с решение от Заседание на СД, Покана за свикване на ОСПВ и писмени материали за събранието
09.11.2023 23:07 Финансови отчети
Извънредни ОДИТИРАНИ финансови отчети за периода 01.01.2023 - 06.11.2023г.
08.11.2023 18:45 Финансови отчети
Извънредни неодитирани финансови отчети за периода 01.01.2023 - 31.10.2023г.
08.11.2023 18:43 Други
Уведомление по чл. 112д, относно Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД
27.10.2023 09:40 Финансови отчети
Финансови отчети за 3-то тримесечие на 2023 г. /01.07.2023 г. - 30.09.2023 г./ на "Алфа България" АД
10.10.2023 21:02 Други
Уведомление по чл. 112б
18.09.2023 20:24 Други
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение
18.09.2023 18:07 Общо събрание на акционерите
Протокол, Материали и Уведомление за вписани промени в ТР от извънредното ОСА от 08.09.2023 на Алфа България
14.09.2023 20:56 Вътрешна информация
Уведомление за вписано в ТР решение на СД за увеличение на капитала
05.09.2023 17:11 Общо събрание на акционерите
Актуализирана покана за извънредно ОСА на Алфа България АД насрочено за 08.09.2023г.