Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
20 Януари 2021 14:16 0.800 0.005 (0.62%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
28.07.2021 03:36 Общо събрание на акционерите
Публикуване на материали от Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2020 г.
25.06.2021 19:14 Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за редовно ОСА с дата 26.07.2021 г.
06.05.2021 01:11 Финансови отчети
Финансови отчети за 1во тримесечие на 2021 г. /01.01.2021 г. - 31.03.2021 г./ на "Алфа България" АД
31.03.2021 21:23 Финансови отчети
Годишен финансов отчет на "Алфа България" АД, за 2020 г.
01.02.2021 23:32 Финансови отчети
Финансови отчети за 4то тримесечие на 2020 г. /01.10.2020 г. - 30.12.2020 г./ на "Алфа България" АД
26.01.2021 18:11 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие
08.12.2020 16:55 Промени в управителните органи
Отписване на Дилян Никифоров Петров като член на съвета на директорите на Алфа България АД
30.10.2020 20:41 Финансови отчети
Финансови отчети за трето тримесечие на 2020 г. /01.07.2020 г. - 30.09.2020 г./ на "Алфа България" АД
01.10.2020 03:19 Финансови отчети
Финансови отчети за първо шест-месечие на 2020 г. /01.01.2020 г. - 30.06.2020 г./ на "Алфа България" АД
18.05.2020 13:52 Промени в управителните органи
Уведомление за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на „Алфа България“ АД