Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
15 Март 2024 15:05 1.970 0.130 (7.07%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.04.2024 23:50 Финансови отчети
Финнсови отчети за 1-во тримесечие на 2024г. /01.01.2024 - 31.03.2024г./
29.04.2024 23:42 Финансови отчети
Консолидиран Годишен Финансов отчет за 2023г.
05.04.2024 17:48 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 112д
01.04.2024 16:13 Финансови отчети
Годишен Финансов Отчет за 2023г. на индивидуална основа на АЛфа България АД
01.04.2024 16:10 Промени в управителните органи
Уведомление за вписване на нов член на СД
20.03.2024 20:35 Общо събрание на акционерите
Публикуване на Решение и материалн от и във връзка с проведеното на 15.03.2024г. Извънредно общо събрание на акционерите в „Алфа България“ АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM150324
13.03.2024 20:13 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 112б за приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220
08.03.2024 01:10 Общо събрание на акционерите
Вписване на Допълнителни точки от дневния ред на извъннредно ОСА на Алфа България АД и актуализирани материали
29.02.2024 21:09 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за периода 01.10.2023 - 31.12.2023г. на Алфа България АД
22.02.2024 15:59 Други
Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД