Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
21 Септември 2023 17:00 0.710 0.000 (0.00%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SKK23 Януари 2019 17:25

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, с настоящето ви уведомяваме, че на 23.01.2019 г. беше сключен договор, съгласно който дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД прехвърля правото на собственост върху обособена част от търговското си предприятие с фирма „Сирма Солюшънс“ АД, ЕИК 040529004, като самостоятелна съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност на „Сирма Ей Ай“ ЕАД , срещу цена от BGN 20 912 384,19 (двадесет милиона деветстотин и дванадесет хиляди триста осемдесет и четири лева и 19 ст.). В обособената част от предприятието са включени активи – софтуерни модули, договори с вземания по тях и служители. Тези активи включват технология за анализ на изображения и компютърно зрение, както и договори с експерти в тези области.

Прикачени файлове
20190123 Sirma AI SS Purchase.pdf