Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
29 Май 2023 13:18 5.840 0.100 (1.68%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SFARM29 Ноември 2018 14:26

Финансови отчети

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Софарма АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.