Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
30 Юни 2022 15:52 4.460 0.020 (0.45%)

Софарма АД (SFA / 3JR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SFARM30 Януари 2019 15:25

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

“Софарма“ АД уведомява, че на 30.01.2019 г. в дружеството постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“ за придобиване на акции от капитала на „Софарма“ АД, в следствие на което дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма” АД преминава границата от 5 % и достига до 5.09%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2019 година.

Прикачени файлове
3JR_2019_Shareholding_of_CUPF_Alianz_Bulgaria_BG.pdf