Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Октомври 2021
 
06 Ноември 2020 14:42 26.000 2.000 (7.14%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ / в ликвидация / (SPRO / 6SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SDPRO11 Октомври 2021 18:23

Откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация

УВЕДОМЛЕНИЕ за периода 28.06.2021г.- 30.09.2021г. По чл.37а, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. и Форми КФН

УВЕДОМЛЕНИЕ
за периода 28.06.2021г.- 30.09.2021г.


По чл.37а, ал.1, т.4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация