Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Юли 2021
 
20 Юли 2021 14:48 3.600 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSOF01 Февруари 2021 20:30

Финансови отчети
към дата: 31.12.2020 г.; вид: fin.statement.individual, неодитиран;

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД представя пред своите акционери и всички заинтересовани лица финансовия отчет на дружеството към 31.12.2020 г.