Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
19 Април 2024 16:44 3.920 0.620 (18.79%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии за изплозване на дъщерни дружества. Управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерните дружества. Дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забранената със закон.
Борсов код: HSOF / 4HSПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100008983Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121661963Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, бул. "Илиянци" №41
Телефони0888618102
Факс
E-mailsveta-sofia@abv.bg
Сайт на компаниятаwww.sveta-sofia.com
 
Общ брой акции 9 940 391
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Вангел Янков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Ина Люнгова
Димитринка Симеонова
Вангел Янков
Директор за връзки с инвеститорите Ирена Никифорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании