Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
28 Юни 2024 16:47 3.900 0.040 (1.04%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.900 0.040 1.04% 390 28 Юни 2024 16:47
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 17 316 / 4 497
Пазарна
капитализация
38 767 525
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) - / 1.03
Beta/Adj. Beta -0.11 / 0.26
Цена на предходно затваряне 3.860
Най-висока дневна цена 3.900
Най-ниска дневна цена 3.900
Най-висока 52-седмична цена 4.00
Най-ниска 52-седмична цена 3.08
52-седмично изменение 0.00%
Изменение от началото на годината 2.01%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.04% 1.04% 2.63% 11.43% 2.01% 0.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 2.01% 2.50%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 26.62% 26.62% 26.62% 26.62%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 1.11% 1.30% 4.95% 3.04%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 198 708 000 лв.
Продажби 6 272 000 лв.
EBITDA 3 543 000 лв.
EBIT 3 068 000 лв.
Нетна печалба 286 000 лв.
Печалба на акция -0.01 лв.
ОПП -9 809 000 лв.
ОА/СК 5.28
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 4.74% 3.83% -3.68%
Счетоводна стойност на акция - - 0.39%
Общо активи - - 1.52%
Продажби 15.90% -35.95% -1.65%
EBITDA 7.35% 17.10% -4.01%
Нетна печалба -82.15% 296.63% -84.33%
ОПП -3 307.79% -86.56% -190.88%
Дивидент - - -