Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Септември 2021
 
24 Септември 2021 13:09 3.300 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.300 0.000 0.00% 248 24 Септември 2021 13:09
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 75
Средно дневен обем (лева/акции) 4 684 / 1 202
Пазарна
капитализация
32 803 290
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) - / 26.43
P/B (неконс. / конс.) 0.90 / 0.88
Beta/Adj. Beta 0.14 / 0.43
Цена на предходно затваряне 3.300
Най-висока дневна цена 3.300
Най-ниска дневна цена 3.300
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.06
52-седмично изменение 9.84%
Изменение от началото на годината 13.16%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 7.82% 17.50% 13.16% 9.84%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 8.33% 15.38% 17.50% 19.51%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 7.84% 7.84% 7.84%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 4.01% 15.25% 12.95% 12.21%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 171 937 000 лв.
Продажби 7 901 000 лв.
EBITDA 4 147 000 лв.
EBIT 2 940 000 лв.
Нетна печалба 1 009 000 лв.
Печалба на акция 0.12 лв.
ОПП 3 801 000 лв.
ОА/СК 4.59
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -3.55% -1.50% 6.13%
Счетоводна стойност на акция 1.55% 3.66% -
Общо активи -1.82% 24.71% -
Продажби -52.58% 83 100.00% -
EBITDA -21.62% -47.71% -
Нетна печалба -56.04% -60.95% -
ОПП -28.19% 57.91% -
Дивидент - - -