Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 12:30 3.500 0.020 (0.57%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
3.500 0.020 0.57% 154 23 Февруари 2024 12:30
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 44
Средно дневен обем (лева/акции) 10 489 / 2 821
Пазарна
капитализация
34 791 369
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) 1 122.30 / -
P/B (неконс. / конс.) - / 0.95
Beta/Adj. Beta 0.13 / 0.41
Цена на предходно затваряне 3.480
Най-висока дневна цена 3.500
Най-ниска дневна цена 3.500
Най-висока 52-седмична цена 4.00
Най-ниска 52-седмична цена 3.34
52-седмично изменение 7.89%
Изменение от началото на годината 12.06%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.57% 0.00% 12.06% 3.85% 12.06% 7.89%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 12.06% 12.06% 12.06% 12.50%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 4.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.57% 5.86% 5.86% 5.86% 8.02%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 204 109 000 лв.
Продажби 9 809 000 лв.
EBITDA 2 289 000 лв.
EBIT 1 121 000 лв.
Нетна печалба 868 000 лв.
Печалба на акция -0.11 лв.
ОПП -2 723 000 лв.
ОА/СК 5.57
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция 4.74% 3.83% -3.68%
Счетоводна стойност на акция - - 0.39%
Общо активи - - 1.52%
Продажби 18.11% -35.95% -1.65%
EBITDA 1.65% 17.10% -4.01%
Нетна печалба -91.22% 296.63% -84.33%
ОПП -3 307.79% -86.56% -190.88%
Дивидент - - -