Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
11 Юни 2021 16:54 4.000 0.600 (17.65%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
4.000 лв. 0.600 17.65% 8 724 11 Юни 2021 16:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.02% / 2 300
Средно дневен обем (лева/акции) 1 232 / 356
Пазарна
капитализация
39 761 564
Брой емитирани акции 9 940 391
P/E (неконс. / конс.) 68.32 / 19.30
P/B (неконс. / конс.) 1.09 / 1.05
Beta/Adj. Beta 0.08 / 0.39
Цена на предходно затваряне 3.400
Най-висока дневна цена 4.000
Най-ниска дневна цена 3.400
Най-висока 52-седмична цена 4.10
Най-ниска 52-седмична цена 3.18
52-седмично изменение 5.26%
Изменение от началото на годината 5.26%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 17.65% 5.26% 20.48% 14.94% 5.26% 5.26%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.44%
Спрямо минималната за периода 17.65% 25.79% 25.79% 25.79% 25.79% 25.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 5.46% 8.25% 10.13% 15.81% 15.64% 6.61%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 173 057 000 лв.
Продажби 7 901 000 лв.
EBITDA 5 111 000 лв.
EBIT 3 925 000 лв.
Нетна печалба 1 009 000 лв.
Печалба на акция 0.21 лв.
ОПП 3 801 000 лв.
ОА/СК 4.55
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2020 2019 2018
Цена на акция -3.55% -1.50% 6.13%
Счетоводна стойност на акция 1.55% 3.66% -
Общо активи -1.82% 24.71% -
Продажби -52.58% 83 100.00% -
EBITDA -21.62% -47.71% -
Нетна печалба -56.04% -60.95% -
ОПП -28.19% 57.91% -
Дивидент - - -