Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Април 2024
 
08 Декември 2023 16:22 0.900 0.840 (1 400.00%)

Елеа Кепитъл Холдинг АД (ECHW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
08.06.2023 10:04 Финансови отчети
Междинен доклад за дейността на „Родина Кепитъл" АД за първото тримесечие на 2023 г. съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК
08.06.2023 10:02 Други
Информация за промените в счетоводната политика на „Родина Кепитъл“ АД
08.06.2023 10:01 Вътрешна информация
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ По Член 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
08.06.2023 09:59 Вътрешна информация
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЬВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "РОДИНА КЕПИТЬЛ" АД
08.06.2023 09:58 Вътрешна информация
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА
08.06.2023 09:57 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет
08.06.2023 09:27 Общо събрание на акционерите
Покана за общо събрание
09.05.2023 10:20 Други
Уведомление за нов одитор
09.05.2023 10:18 Вътрешна информация
Актуаелен устав на Родина Кепитъл АД
19.04.2023 19:22 Други
Съобщение за сключен облигационен заем