Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
21 Юни 2024 16:50 8.840 0.040 (0.45%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

DOVUHL03 Октомври 2018 13:31

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

На основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в устава на "Доверие Обединен Холдинг"АД, приети на проведеното на 12.09.2018 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.10.2018 г. под № 20181002171115