Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
25 Април 2024 11:37 5.800 0.700 (13.73%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BTH19 Ноември 2018 22:26

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Точка 1. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год. на “Булгартабак-Холдинг” АД.” Точка 2. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: “Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.”