Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
12 Юни 2024 12:46 5.850 0.750 (14.71%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на акционерно участие и финансови ресурси; участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост.
Борсов код: BTH / 57BПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11BUSOGT14Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 831636680Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул. "Граф Игнатиев" №62
Телефони02/987 52 11/ 12; 930 67 11; 930 68 11
Факс02/987 68 30; 930 68 31; 930 67 34
E-mailinfo@bulgartabac.bg
Сайт на компаниятаwww.bulgartabac.bg
 
Общ брой акции 7 367 222
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 156
Ръководство Венцислав Чолаков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Владимир Гечев Жеков
Рахул Дататрая Нимкар
Шреаз Кишор Фадниз
Радослав Василев Рахнев
Светлана Райкова Мартева
Директор за връзки с инвеститорите Стратия Димитров Стратиев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2016 5.82 5.529 29.06.2017
2014 4.2 3.99 16.07.2015
2012 9.46 8.99 21.05.2013
2010 7.191769219 6.83218075805 23.06.2011
2009 0.31239 0.29677 25.06.2010
2008 3.59757 3.41769 29.06.2009
2007 0.8 0.76 26.06.2008
2006 2.63 2.45 28.06.2007
2005 0.75 0.7 29.06.2006
2004 0.49 0.45 05.05.2005
2003 0.4 0.34 29.06.2004
2002 1.4 1.19 10.07.2003
2001 0.96 0.82 08.07.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

BT Invest GMBH, Австрия 79.83%
Други юридически лица 19.19%
Физически лица 0.98%
 

Участия в други компании

3. "Плевен БТ" АД 100.00%
"София БТ" АД 98.19%
"Благоевград БТ" АД 97.06%
"Хасково БТ" АД 93.25%
"Шумен БТ" АД 85.60%
"Асеновград Табак" АД 82.71%
Булгартабак-Трейд 60.00%
"Булгартабак Трейдинг" АД 34.96%
Интернешънъл Асет Банк АД 0.33%