Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 31 Май 2023
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (LEVI / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

9LV01 Август 2022 15:08

Финансови отчети
към дата: 30.06.2022 г.; вид: fin.statement.individual, неодитиран;

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2022 г.

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2022 г.