Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 1 Април 2023
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (LEVI / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

9LV05 Юли 2022 09:52

Общо събрание на акционерите

Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2022 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2022 г.