Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (LEVI / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

9LV28 Март 2022 08:18

Финансови отчети
към дата: 31.12.2021 г.; вид: fin.statement.individual, одитиран;

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. във формат ESEF

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. във формат ESEF