Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 22 Май 2024
 
14 Май 2024 15:08 4.700 0.200 (4.44%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX29 Февруари 2024 13:54

Финансови отчети
към дата: 31.12.2023 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации на "Велграф Асет Мениджмънт" АД по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК