Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 23 Февруари 2024
 
23 Февруари 2024 16:14 4.680 0.040 (0.86%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX01 Март 2023 15:17

Финансови отчети
към дата: 31.12.2022 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Тримесечен консолидиран отчет на емитент на облигации на "Велграф Асет Мениджмънт" АД по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Прикачени файлове
Cons Oblig_chl.100e_Q4_2022_S.pdf