Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
15 Април 2024 16:35 4.680 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX01 Март 2023 15:16

Финансови отчети
към дата: 31.12.2022 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Консолидиран Финансов Отчет за Четвъртото Тримесечие на 2022г.

Консолидиран Финансов Отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за Четвъртото Тримесечие на 2022г.