Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Декември 2021
 
24 Ноември 2021 16:33 4.280 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX27 Август 2021 15:17

Финансови отчети
към дата: 30.06.2021 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК

Отчет на емитент на облигации на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за второто тримесечие на 2021