Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Септември 2021
 
20 Септември 2021 10:26 4.300 0.020 (0.47%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX27 Юли 2021 17:12

Вътрешна информация

Уведомление по чл. 151 ал.3 от ЗППЦК

Уведомление във връзка отправеното Търгово Предложение към "И Ар Джи Капитал-3" АДСИЦ
27.07.2021