Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Юни 2021
 
16 Юни 2021 16:14 4.240 0.020 (0.47%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX11 Юни 2021 15:49

Други

Уведомление във връзка чл.151 от ЗППЦК

Уважаеми госпожи и господа,
На основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Велграф Асет Мениджмънт” АД е регистрирало в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери в „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ. Към момента, Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение."

Прикачени файлове