Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Март 2021
 
23 Февруари 2021 13:44 4.100 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

1VX23 Февруари 2021 16:21

Финансови отчети
към дата: 31.12.2020 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020

Тримесечен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020