Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Март 2019
 
18 Март 2019 12:26 7.700 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.700 лв. 0.000 0.00% 419 050 18 Март 2019 12:26
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 52 080
Средно дневен обем (лева/акции) 42 887 / 6 016
Пазарна
капитализация
15 400 000 000
Брой емитирани акции 2 000 000 000
P/E  -
P/B  18 032.79
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 7.700
Най-висока дневна цена 8.050
Най-ниска дневна цена 7.700
Най-висока 52-седмична цена 8.50
Най-ниска 52-седмична цена 5.70
52-седмично изменение 22.22%
Изменение от началото на годината 2.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 2.67% 2.67% 2.67% 22.22%
Спрямо максималната за периода 4.35% 4.35% 9.41% 9.41% 9.41% 9.41%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 14.93% 32.76% 32.76% 35.09%
Спрямо среднопретеглената за периода 4.30% 4.30% 4.79% 8.02% 8.02% 9.02%
 
Новини
Избрани финансови показатели
Общо активи 872 000 лв.
Продажби 0 лв.
EBITDA -354 000 лв.
EBIT -354 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП -358 000 лв.
ОА/СК 1.02
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 25.00% - -
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA - - -
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -