Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 23 Септември 2020
 
10 Септември 2020 15:49 8.200 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Кепитъл Консепт Лимитед АД (преименувано от Уелкъм Холдингс АД) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на акции, облигации, и всякакви видове деривативни ценни книжа; придобиване, оценка и продажба на патенти и др.
Борсов код: WCO / WCOПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100074084Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 200478388Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В;
Телефони(+359) 02 405 35 30; (+359) 02 405 35 51
Факс(+359) 405 35 31
E-mailinfo@ccl-bg.com
Сайт на компаниятаwww.ccl-bg.com
 
Общ брой акции 2 000 000 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Пуи Сзе Джози Лок
Членове на управителен орган Пуи Сзе Джози Лок
Хо Йее Юнис Чан
Минг Ю Чинг
Директор за връзки с инвеститорите Александър Методиев Петков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании