Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 23 Септември 2020
 
10 Септември 2020 15:49 8.200 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
05.05.2011 14:18 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
05.05.2011 14:18 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
26.04.2011 13:20 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
14.04.2011 13:28 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
14.04.2011 13:28 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
31.03.2011 14:29 Финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
27.01.2011 13:33 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
27.01.2011 12:34 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
27.01.2011 11:33 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
29.10.2010 09:57 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа