Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Ноември 2019
 
31 Октомври 2019 10:33 1.110 0.210 (23.33%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

EXPRO06 Ноември 2019 15:39

Информация за сделки на лицата, изпълняващи ръководни функции, и лицата, тясно свързани с тях

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014