Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
Quick Ratio (LQ)   14.70 16.97 57.27 128.60  
Current Ratio (LQ)   14.70 16.97 57.27 128.60  
TA/Employees (T4Q)   - - - -  
Cashflow Interest (T4Q)   - - -89.00 -40.00  
Interest Cover (T4Q)   - - -109.00 -85.00  
Assets Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.00 0.03  
Fixed Assets Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.01 0.56  
Inventory Turnover (T4Q)   - - - -  
Receivables Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.00 0.12  
Working Capital Turnover (T4Q)   0.00 0.00 0.00 0.03  
Altman Z-Score (LY)   - - 51.99 -  
Market Liquidity (T4Q)   45.19% 45.19% - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.