Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2022
12/2021 9/2021 6/2021 »
ROE (T4Q)   -4.91% -7.89% -9.81% -11.19%  
ROE (3YA)   -10.60% -10.38% - -  
ROFA (T4Q)   -54.17% -54.90% -53.79% -62.88%  
ROFA (3YA)   -64.83% -77.38% - -  
ROA (T4Q)   -4.68% -7.50% -9.44% -10.84%  
ROA (3YA)   -10.10% -9.90% - -  
ROCE (T4Q)   -8.30% -11.46% -12.38% -13.41%  
ROCE (3YA)   -12.38% -11.95% - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -8.30 -5.77 -5.66 -6.20  
CFO/Equity (LQ)   -2.54 -1.30 -4.12 -0.14  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -173.68 -110.81 -146.43 -191.67  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -67.50 -19.15 -131.82 -2.33  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -66K -41K -41K -46K  
FCF (LQ)   -27K -9K -29K -1K  
EBIT (T4Q)   -67K -83K -91K -101K  
EBIT (LQ)   -17K -18K -25K -7K  
EBITDA (T4Q)   -67K -83K -91K -101K  
EBITDA (LQ)   -17K -18K -25K -7K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.