Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2021
6/2021 3/2021 12/2020 »
ROE (T4Q)   -9.81% -11.19% -16.40% -14.99%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -53.79% -62.88% -122.55% -167.61%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -9.44% -10.84% -16.09% -14.88%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -12.38% -13.41% -17.71% -15.49%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -11 000.00%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -11 000.00%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -11 900.00%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -8 900.00  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -5.66 -6.20 -8.92 -11.21  
CFO/Equity (LQ)   -4.12 -0.14 -0.28 -1.20  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -146.43 -191.67 -485.71 -1 483.33  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -131.82 -2.33 -5.41 -81.82  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -41K -46K -68K -89K  
FCF (LQ)   -29K -1K -2K -9K  
EBIT (T4Q)   -91K -101K -136K -123K  
EBIT (LQ)   -25K -7K -33K -26K  
EBITDA (T4Q)   -91K -101K -136K -123K  
EBITDA (LQ)   -25K -7K -33K -26K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.