Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   -11.19% -16.40% -14.99% -19.68%  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -62.88% -122.55% -167.61% -395.12%  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -10.84% -16.09% -14.88% -18.88%  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -13.41% -17.71% -15.49% -21.24%  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - -11 000.00% -747.83%  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - -11 000.00% -747.83%  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - -11 900.00% -704.35%  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - -8 900.00 -347.83  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -6.20 -8.92 -11.21 -9.72  
CFO/Equity (LQ)   -0.14 -0.28 -1.20 -4.39  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -191.67 -485.71 -1 483.33 -235.29  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -2.33 -5.41 -81.82 -680.00  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -46K -68K -89K -80K  
FCF (LQ)   -1K -2K -9K -34K  
EBIT (T4Q)   -101K -136K -123K -175K  
EBIT (LQ)   -7K -33K -26K -35K  
EBITDA (T4Q)   -101K -136K -123K -175K  
EBITDA (LQ)   -7K -33K -26K -35K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.