Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 27 Ноември 2022
 
08 Октомври 2019 16:42 8.350 0.050 (0.60%)

Велина АД (4VE / VELIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2013
9/2013 6/2013 3/2013 »
ROE (T4Q)   1.67% - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   1.32% - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   1.25% - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   2.97% - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   3.35% - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   3.35% - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   3.35% - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   27.31 - - -  
CFO/Sales (LQ)   13.65 -1 420.49 1 869.83 23.38  
CFO/Equity (T4Q)   13.58 - - -  
CFO/Equity (LQ)   1.77 -209.45 226.99 2.28  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   41.15 - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   5.62 -695.43 668.88 6.22  
Sales/Employees (LY)   30K - - -  
Net Income/Employees (LY)   1K - - -  
FCF (T4Q)   254K - - -  
FCF (LQ)   1K -8 736K 8 976K 13K  
EBIT (T4Q)   154K - - -  
EBIT (LQ)   -103K 169K 63K 25K  
EBITDA (T4Q)   446K - - -  
EBITDA (LQ)   -33K 240K 137K 102K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.