Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Юни 2024
 
08 Октомври 2019 16:42 8.350 0.050 (0.60%)

Велина АД (4VE / VELIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
8.350 0.050 0.60% 71 059 08 Октомври 2019 16:42
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.56% / 8 510
Средно дневен обем (лева/акции) 186 217 / 22 255
Пазарна
капитализация
12 775 500
Брой емитирани акции 1 530 000
P/E (неконс. / конс.) 190.68 / -
P/B (неконс. / конс.) 3.18 / 4.36
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 8.400
Най-висока дневна цена 8.350
Най-ниска дневна цена 8.350
Най-висока 52-седмична цена 8.40
Най-ниска 52-седмична цена 1.05
52-седмично изменение 751.17%
Изменение от началото на годината 751.17%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.60% 0.00% 200.36% 200.36% 751.17% 751.17%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 695.24% 695.24%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.58% 0.20% 0.20% 47.92% 47.92%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 3 954 000 лв.
Продажби 1 999 000 лв.
EBITDA -
EBIT -
Нетна печалба 67 000 лв.
Печалба на акция -
ОПП 546 000 лв.
ОА/СК 1.35
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2023 2022 2021
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция 1.70% 1.99% 0.16%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -15.53% 1.34% 1.17%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -