Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
08 Октомври 2019 16:42 8.350 0.050 (0.60%)

Велина АД (4VE / VELIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Хотелиерство, ресторантьорство, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина.
Борсов код: 4VE / VELINПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11VEVEBT12Сектор: Туризъм
БУЛСТАТ: 112011596Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Велинград 4600, ул. "Д-р Дошкинов" №14
Телефони0359/61500
Факс0359/61616
E-mailvelina_vel@velingrad.com
Сайт на компаниятаwww.velinahotel.com
 
Общ брой акции 1 530 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 66
Ръководство Донка Иванова Ангелова, председател на СД и Изпълнителен директор
Илко Иванов Илиев, прокурист
Членове на управителен орган Пламен Валериев Петров- член на СД
Светослав Юрий Ангелов- зам. председател на СД
Донка Иванова Ангелова- председател на СД и изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите Светлин Славчев Стайнов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Санлекс 2012 ЕООД 39.75%
Ровел 2012 ЕООД 34.00%
Рубин АД 23.20%
Физически лица 2.99%
Делта Консулт ЕООД 0.06%
 

Участия в други компании

"Водно дружество Велина"ЕООД 100.00%
"Велина"ЕООД 100.00%