Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 26 Октомври 2021
 
03 Декември 2014 17:00 1.670 0.054 (3.13%)

Българска роза-Севтополис АД (4BJ / SEVTO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2014
9/2014 6/2014 3/2014 »
ROE (T4Q)   4.24% 5.19% 6.45% 6.59%  
ROE (3YA)   6.17% 7.33% 7.51% 7.09%  
ROFA (T4Q)   5.74% 6.93% 8.45% 8.45%  
ROFA (3YA)   7.67% 8.70% 8.85% 8.24%  
ROA (T4Q)   3.78% 4.60% 5.69% 5.77%  
ROA (3YA)   5.30% 6.19% 6.56% 6.02%  
ROCE (T4Q)   4.07% 5.46% 6.64% 6.77%  
ROCE (3YA)   6.31% 7.28% 7.63% 7.22%  
Operating Margin (T4Q)   5.54% 6.99% 8.10% 8.29%  
Operating Margin (3YA)   7.81% 8.05% 9.13% 8.89%  
Pretax Margin (T4Q)   5.54% 6.99% 8.10% 8.29%  
Pretax Margin (3YA)   7.81% 8.05% 9.13% 8.89%  
Net Profit Margin (T4Q)   5.54% 6.36% 7.49% 7.67%  
Net Profit Margin (3YA)   7.21% 7.38% 8.50% 8.23%  
CFO/Sales (T4Q)   7.21 5.41 5.96 4.49  
CFO/Sales (LQ)   10.68 6.33 8.32 4.72  
CFO/Equity (T4Q)   5.51 4.41 5.14 3.86  
CFO/Equity (LQ)   1.69 1.08 1.57 1.17  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   45.25 34.08 38.13 27.10  
CFO/Total Liabilities (LQ)   14.84 8.73 13.29 8.89  
Sales/Employees (LY)   71K - - -  
Net Income/Employees (LY)   4K - - -  
FCF (T4Q)   263K -20K 145K -179K  
FCF (LQ)   140K -6K 115K 14K  
EBIT (T4Q)   1 076K 1 438K 1 737K 1 752K  
EBIT (LQ)   -123K 239K 369K 591K  
EBITDA (T4Q)   2 195K 2 553K 2 850K 2 862K  
EBITDA (LQ)   162K 519K 648K 866K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.