Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 19 Август 2022
 
03 Декември 2014 17:00 1.670 0.054 (3.13%)

Българска роза-Севтополис АД (4BJ / SEVTO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на етерични масла, парфюмерия и козметика, субстанции и лекарствени средства и търговия с тях.
Борсов код: 4BJ / SEVTOПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11BAKABT17Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 123007916Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Казанлък 6100, бул. " 23-ти пехотен шипченски полк" №110
Телефони0431/ 64043; 64505
Факс0431/62114
E-mailbrsevt@kz.orbitel.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 12 065 424
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 268
Ръководство Бончо Шолев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Минко Минков
Бойко Ботев
инж. Бончо Шолев
Директор за връзки с инвеститорите Видьо Димитров Видев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Софарма АД 49.99%
Ромфарм Компании ООД 20.22%
Юридически лица 10.91%
Телсо АД 9.99%
Универсален пенсионен фонд Доверие 0.00%
 

Участия в други компании

Фитопалаузово АД 95.00%