Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 24 Септември 2022
 
23 Септември 2022 15:36 37.000 0.200 (0.54%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2022
3/2022 12/2021 9/2021 »
ROE (T4Q)   61.73% 71.10% 40.63% 16.85%  
ROE (3YA)   28.73% 25.13% 14.29% 5.86%  
ROFA (T4Q)   159.84% 153.48% 69.76% 25.32%  
ROFA (3YA)   63.58% 54.99% 24.88% 8.92%  
ROA (T4Q)   50.12% 58.31% 31.95% 13.17%  
ROA (3YA)   22.72% 21.27% 11.54% 4.65%  
ROCE (T4Q)   60.76% 70.18% 41.48% 16.00%  
ROCE (3YA)   27.20% 25.72% 15.16% 5.71%  
Operating Margin (T4Q)   17.39% 19.02% 14.69% 7.12%  
Operating Margin (3YA)   9.03% 7.62% 5.43% 2.54%  
Pretax Margin (T4Q)   17.39% 19.02% 14.69% 7.12%  
Pretax Margin (3YA)   9.03% 7.62% 5.43% 2.54%  
Net Profit Margin (T4Q)   16.59% 18.14% 13.33% 6.91%  
Net Profit Margin (3YA)   8.86% 7.41% 5.05% 2.65%  
CFO/Sales (T4Q)   8.38 10.75 16.99 13.26  
CFO/Sales (LQ)   5.71 3.17 16.07 19.16  
CFO/Equity (T4Q)   31.17 42.13 51.80 32.34  
CFO/Equity (LQ)   3.76 4.15 18.47 8.40  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   134.50 192.12 190.79 115.93  
CFO/Total Liabilities (LQ)   12.09 39.86 71.18 29.10  
Sales/Employees (LY)   - - 262K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 35K -  
FCF (T4Q)   40 483K 49 059K 49 829K 23 134K  
FCF (LQ)   4 990K 5 804K 23 298K 6 391K  
EBIT (T4Q)   107 223K 106 765K 53 035K 18 681K  
EBIT (LQ)   11 542K 64 600K 36 873K -5 792K  
EBITDA (T4Q)   118 118K 117 773K 64 046K 29 744K  
EBITDA (LQ)   14 211K 67 319K 39 608K -3 020K  
Dividend Cover (LY)   - - 3.78 -  
Dividend Payout (LY)   - - 0.26 -  
Retained Earnings (LY)   - - 0.74 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.