Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
08 Декември 2023 15:04 25.000 1.000 (3.85%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2023
6/2023 3/2023 12/2022 »
ROE (T4Q)   -16.32% -15.11% -2.07% 34.57%  
ROE (3YA)   19.25% 20.00% 31.07% 30.52%  
ROFA (T4Q)   -53.07% -50.81% -7.14% 118.46%  
ROFA (3YA)   49.54% 42.62% 59.51% 69.42%  
ROA (T4Q)   -14.69% -13.63% -1.80% 29.99%  
ROA (3YA)   15.62% 15.63% 25.11% 24.75%  
ROCE (T4Q)   -11.33% -10.34% 1.90% 36.67%  
ROCE (3YA)   20.46% 21.09% 31.44% 31.05%  
Operating Margin (T4Q)   -5.78% -5.29% 0.76% 12.06%  
Operating Margin (3YA)   6.12% 6.06% 10.36% 11.21%  
Pretax Margin (T4Q)   -5.78% -5.29% 0.76% 12.06%  
Pretax Margin (3YA)   6.12% 6.06% 10.36% 11.21%  
Net Profit Margin (T4Q)   -7.91% -7.29% -0.85% 10.85%  
Net Profit Margin (3YA)   5.09% 5.05% 9.44% 10.27%  
CFO/Sales (T4Q)   -1.90 -3.45 7.43 7.43  
CFO/Sales (LQ)   17.84 -107.79 -3.15 17.25  
CFO/Equity (T4Q)   -3.92 -7.15 18.18 23.68  
CFO/Equity (LQ)   8.20 -25.78 -1.81 12.62  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -35.30 -65.60 121.66 154.94  
CFO/Total Liabilities (LQ)   96.03 -157.24 -21.27 111.22  
Sales/Employees (LY)   - - - 474K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 51K  
FCF (T4Q)   -17 304K -23 904K 25 602K 37 386K  
FCF (LQ)   10 791K -44 516K -5 980K 22 401K  
EBIT (T4Q)   -21 216K -20 550K 3 968K 78 400K  
EBIT (LQ)   -224K -12 976K -9 832K 1 816K  
EBITDA (T4Q)   -10 897K -10 114K 14 500K 89 090K  
EBITDA (LQ)   2 310K -10 403K -7 271K 4 467K  
Dividend Cover (LY)   - - - 5.57  
Dividend Payout (LY)   - - - 0.18  
Retained Earnings (LY)   - - - 0.82  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.