Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
21 Юни 2024 12:44 18.400 0.000 (0.00%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.
Борсов код: NEOH / 3NBПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11NEDIAT11Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 836144932Принадлежност към индекс: BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция Димитровград 6403, ул. Химкомбинатска 3
Телефони0391/65205
Факс0391/60555
E-mailneochim@neochim.bg
Сайт на компаниятаwww.neochim.bg
 
Общ брой акции 2 654 358
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1 365
Ръководство Димитър Стефанов Димитров
Членове на управителен орган Тарунжеев Синг Пури
Хуберт Пухнер
Тошо Иванов Димов
Виктория Илиева Ценова
Елена Симеонова Шопова
Димчо Стайков Георгиев
Васил Живков Грънчаров
Димитър Стефанов Димитров
Директор за връзки с инвеститорите Александър Дочев Ганев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2022 5 4.75 21.06.2023
2021 5 4.75 21.06.2022
2020 0.4 0.38 29.06.2021
2017 0.2 0.19 14.06.2018
2015 0.8 0.76 14.06.2016
2012 0.4 0.38 29.07.2013
2011 0.3 0.285 15.06.2012
2007 0.5 0.48 06.06.2008
2006 0.2 0.19 08.06.2007
2005 0.35 0.33 09.06.2006
2004 0.15 0.14 24.06.2005
 

Разпределение на акционерен капитал

"Еко Тех" АД 24.28%
Евро Ферт АД 24.03%
Феборан АД 20.30%
Други 14.30%
Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт, Лихтенщайн 7.68%
УПФ Съгласие 2.34%
ЗУПФ Алианц 2.21%
УПФ ЦКБ СИЛА 2.19%
 

Участия в други компании

"Неохим протект" ЕООД 100.00%
"Неохим кетъринг" ЕООД 100.00%
"Неохим инженеринг" ЕООД 100.00%
"NEOCHIM" LTD TURKIYE 99.83%
"NEOCHIM TARIM" LTD TURKIYE 99.00%