Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 14:22 41.200 0.000 (0.00%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2021
3/2021 12/2020 9/2020 »
ROE (T4Q)   2.48% 2.54% 1.74% -0.30%  
ROE (3YA)   1.65% 1.56% 1.55% 0.78%  
ROFA (T4Q)   2.68% 2.81% 1.95% -0.35%  
ROFA (3YA)   1.96% 1.81% 1.83% 1.05%  
ROA (T4Q)   1.90% 1.94% 1.33% -0.23%  
ROA (3YA)   1.25% 1.17% 1.16% 0.59%  
ROCE (T4Q)   1.48% 1.55% 1.00% -0.57%  
ROCE (3YA)   0.99% 1.00% 1.04% 0.50%  
Operating Margin (T4Q)   106.31% 111.76% 142.07% -35.48%  
Operating Margin (3YA)   56.42% 74.15% 130.51% 36.91%  
Pretax Margin (T4Q)   106.31% 111.76% 142.07% -35.48%  
Pretax Margin (3YA)   56.42% 74.15% 130.51% 36.91%  
Net Profit Margin (T4Q)   105.97% 110.25% 135.92% -40.55%  
Net Profit Margin (3YA)   51.80% 69.61% 124.25% 36.59%  
CFO/Sales (T4Q)   6.83 16.19 37.93 54.11  
CFO/Sales (LQ)   44.25 -3.39 12.18 12.39  
CFO/Equity (T4Q)   0.16 0.37 0.48 0.41  
CFO/Equity (LQ)   0.08 -0.04 0.07 0.05  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.52 1.21 1.57 1.35  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.25 -0.13 0.22 0.17  
Sales/Employees (LY)   - - 277K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 376K -  
FCF (T4Q)   -44K 280K 404K -123K  
FCF (LQ)   14K -214K 282K -126K  
EBIT (T4Q)   3 697K 3 842K 2 448K -1 387K  
EBIT (LQ)   41K 1 037K 2 973K -354K  
EBITDA (T4Q)   4 057K 4 293K 2 988K -474K  
EBITDA (LQ)   177K 1 173K 2 834K -127K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.