Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
20 Септември 2023 10:54 43.800 0.200 (0.45%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използавне на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и улслуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност.
Борсов код: HVAR / 5V2Пазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100036984Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 103249584Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40, Sofix
 
Адрес за кореспонденция Варна 9006, ул. гр.Варна, "Св.св. Константин и Елена" Административна сграда
Телефони052/663 765
Факс052/663 767
E-mailoffice@holdingvarna.com
Сайт на компаниятаwww.holdingvarna.com
 
Общ брой акции 6 485 897
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 9
Ръководство Ивелина Кънчева-Шабан, Изпълнителен директор
Милчо Близнаков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Златомир Жечев
Милчо Близнаков
Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан
Директор за връзки с инвеститорите Десислава Златанова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2004 0.2 0.19 14.06.2005
2002 0.1 0.09 -
2001 0.3 0.26 15.04.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании