Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
04 Март 2021 11:34 38.600 0.200 (0.52%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
01.03.2021 20:07 Други
Отчет за спазване на изискванията от емитент към 31.12.2020 г. - облигационна емисия BG2100012140
01.03.2021 20:06 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. на Холдинг Варна АД
26.02.2021 15:37 Вътрешна информация
Уведомление за продажба на дъщерно дружество
26.02.2021 14:24 Вътрешна информация
Уведомление за взето решение за вътрешногрупово преобразуване
05.02.2021 16:25 Вътрешна информация
Уведомление относно преобразуване на дъщерно дружество
01.02.2021 18:42 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г. на Холдинг Варна АД
23.12.2020 15:20 Вътрешна информация
Уведомление на основание чл. 100е от ЗППЦК за лихвено и главницно плащане по облигационна емисия
23.12.2020 15:17 Вътрешна информация
Уведомление на основание чл. 114 от ЗППЦК
22.12.2020 17:07 Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим банк АД
22.12.2020 17:04 Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 от Тексим банк АД