Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Март 2024
 
23 Февруари 2024 12:30 3.500 0.020 (0.57%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
9/2023 6/2023 3/2023 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   22.14% 14.96% 19.17% 15.97%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   18.11% -10.14% -33.04% -34.43%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1 814.15% -3 868.18% -90.20% -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -3 307.79% - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   1 814.15% -3 868.18% -90.20% -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -3 307.79% - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   121.46% -228.57% -44.27% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   1.65% -35.37% -17.32% 64.57%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   207.87% -100.00% -41.46% -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -96.75% -14.36% -55.35% 6.47%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   207.87% -2 640.91% -41.46% -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -91.22% -449.33% -32.06% 952.33%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -7.89% 4.74% -2.01% 12.50%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.