Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
24 Април 2015 14:00 0.003 0.001 (25.00%)

Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) (6H2 / HDPAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2013
6/2013 3/2013 12/2012 »
ROE (T4Q)   652.14% 284.81% 107.32% 90.76%  
ROE (3YA)   229.62% 97.97% 36.39% 26.20%  
ROFA (T4Q)   20.14% 41.65% 31.40% 37.62%  
ROFA (3YA)   12.51% 15.52% 10.82% 10.10%  
ROA (T4Q)   5.11% 10.36% 8.12% 10.07%  
ROA (3YA)   3.22% 3.89% 2.82% 2.67%  
ROCE (T4Q)   9.99% 18.25% 14.66% 16.62%  
ROCE (3YA)   7.01% 7.71% 6.30% 6.04%  
Operating Margin (T4Q)   0.00% 0.00% -10.78% 0.00%  
Operating Margin (3YA)   -3.65% 2.07% -12.47% -12.12%  
Pretax Margin (T4Q)   77.87% 155.76% 128.16% 133.98%  
Pretax Margin (3YA)   77.88% 63.33% 43.70% 33.21%  
Net Profit Margin (T4Q)   77.87% 155.76% 128.16% 133.98%  
Net Profit Margin (3YA)   77.92% 63.36% 43.73% 33.23%  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   0.00 0.00 0.00 -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   -0.00 -0.00 -0.00 -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.00 0.00 0.00 -  
Sales/Employees (LY)   - - - 493K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 661K  
FCF (T4Q)   -125K -183K -242K -255K  
FCF (LQ)   -7K -7K -57K -54K  
EBIT (T4Q)   13 143K 24 165K 19 716K 22 779K  
EBIT (LQ)   1 914K 3 670K -64K 7 623K  
EBITDA (T4Q)   13 268K 24 348K 19 958K 23 034K  
EBITDA (LQ)   1 921K 3 677K -7K 7 677K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.