Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Август 2022
 
24 Април 2015 14:00 0.003 0.001 (25.00%)

Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) (6H2 / HDPAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, проектиране, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: 6H2 / HDPATПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100031985Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 121671772Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул. "Московска" 3
Телефони02/4210323
Факс02/4210345
E-mailroads@roads.bgр, gancheva@roads.bg
Сайт на компаниятаwww.roads.bg
 
Общ брой акции 30 672 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 21
Ръководство Ваня Георгиева Манчева
Членове на управителен орган Иван Георгиев Парцалев
Ваня Георгиева Манчева
Иван Георгиев Иванов
Директор за връзки с инвеститорите Нели Ганчева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2001 1.5 1.28 11.04.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

"АБВ Инженеринг" ООД 33.30%
"Евробилдинг 2000" ООД 13.03%
"Мак Кап" ЕАД 10.00%
 

Участия в други компании

"Пътища инвест" ЕООД 100.00%
"Пътища и магистрали" АД 99.98%
"Поддържане и възстановяване" АД 99.89%
Balkan Roads 51.00%
"Мостстрой изток" АД 10.00%